Hangi Benim Kitaplarım Dosyasının Kullanılacağını Belirlemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Hangi Benim Kitaplarım Dosyasının Kullanılacağını Belirlemek

Return to chapter overview

 Bir iş dosyasında ilk değer olarak benim kitaplarım listesinde bulunanlardan hangisinin kullanılacağı burada belirlenir.

 

 _Bullet Benim Kitaplarım menüsüne gidin ve seçilmek istenen dosya adı üzerine çift tıklatın.

 

 _Bullet Seçilen dosya satırında onay imi clip0002 oluşur.

 

Geri Dön