Önceki Kapaklar (Devam eden işleri girmek)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kapaklar > Arka Kapak (Ödeme Cetveli) >

Önceki Kapaklar (Devam eden işleri girmek)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Çok sayıda hakediş yapılmış (devam eden) bir işin programa girilmesi için izlenmesi gereken en doğru yol her bir hakedişin programa girilmesidir. Ancak uygulamada önceki hakedişleri programa girdiğimiz halde ödeme cetvellerinin tam olarak tutmadığı durumlar olur. Bu durum önceki hakedişin ödeme cetveli bilgilerinin elle girilip onaylı duruma getirilmesi (sabitlenmesi) ile çözülebilir.

 Önceki kapak bilgilerinin değiştirilebilmesi için ilgili kapaklara girip "onayı kaldır" işleminin yapılması gerekir.

 Yukarıda anlatılan işlemlerin yapılabildiği yer Önceki Kapaklar menüsüdür. Bu pencerede hakediş numarası kaydırılarak istenen hakedişin ödeme cetveline ulaşılır. Bilgiler girilip pencere kapatıldığında değerler ilgili hakediş numaralarının kapaklarına yazılıp sabitlenir.

 Karma hakedişlerin önceki kapaktaki fiyat farkı tutarlarını girmek için işaretli düğmeden yararlanılır.

 clip0859