İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (ATGB İşlerde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yeşil Defter >

İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (ATGB İşlerde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İş kalemlerinin miktar olarak girilmesiyle hakediş düzenlenen ATGB işlerde, mukayeseli keşif (ve sonrasında hakediş) yapmanın en doğru yolu artan imalatları yeni bir iş grubu/grupları altında göstermektir.

 Mukayeseli keşif yapılırken artan imalatlar yeni bir iş grubu/grupları altında gösterilmemişse bile hakediş düzenlemek için artan imalatları yeni bir iş grubu/grupları altında göstermek en sağlıklı yoldur. Çünkü artan bir iş kaleminin fiyatı (sözleşmedeki tutarı/miktarı) iş artışı olurunda aynen kullanılmamış olabilir.

 İş artışından sonra hakediş düzenleyebilmenin en doğru yolu aşağıdaki 2 farklı yoldan birincisidir.

 Birinci Yol: Yukarıda belirtildiği gibi artan imalatları ayrı bir iş grubu altında göstermek.

 İkinci Yol: Aynı iş grubunda çalışılacaksa iş kalemlerinin artan kısımlarını ayrı bir poz (diyelim 21.011/Art) olarak gösterip hakedişe öyle koymak.

Geri Dön