İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde) >

İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu gibi durumlarda öncelikle mukayeseli keşif yapıp gerekli artış onayını alın.

 Mukayeseli keşif hazırlanıp artma ve eksilme miktarları belirtilmiş olan pozların Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş artışı dâhil pursantaj ve tutarları vardır.

 _Bullet İş Kalemleri Gerçekleştirme Yüzdeleri penceresine gelin ve Poz Ekle ile yeni giren/artan/eksilen/çıkarılan iş kalemlerini buraya ekleyin.

 clip0541        

 _Bullet İş kalemlerinin gerçekleşme yüzdelerini girin.

 _Bullet Tamamlanan imalat miktarlarını toplu olarak girmek için Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek bölümünde anlatılanlardan yararlanın.

 

 Not: Mukayeseli keşif yapılıp iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş yapılırken;

 1-Artan imalatlar ayrı bir iş grubunda gösterilip hakediş yapılacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresinde Artan İmalatlar iş grubunun yüzdesi girilmiş olmalıdır.

 2-İş kalemlerinin artan kısımları ayrı bir poz (diyelim 21.011/Art) olarak gösterilip hakedişe öyle konulacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları kesinlikle değiştirilmemelidir.

Geri Dön