Poz Eklemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Poz Eklemek

Return to chapter overview

 Kayıtlı pozları çağırıp seçmeniz gereken metraj, yeşil defter, ... gibi her menüde, clip0018 düğmesi tıklatılınca seçilebilecek dosya veya dosyalar listelenir.

 İşin Birim Fiyatları menüsü ile yaklaşık maliyet işlemlerinde, ilk kullanımda gelen bu penceredeki listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 Bazı pencerelerde birim fiyat kitabı seçme işlemi farklıdır. Bu tür pencerelerde solda üstten aşağıya doğruclip0579 yazısı belirir. Bu yazı tıklatılıp Birim Fiyat Kitapları penceresi açılarak oradan seçim yapılır.

 clip0581

 Birim Fiyat Kitapları penceresinde, solunda üçgen işareti olan ve renkli sembolle belirtilen kitaplar fasikül içeriyor anlamına gelmektedir.

 clip0580

 Üçgen işareti üzerinde tıklatmak veya kitap adını çift tıklatmak fasikülleri açar.

 İstenilirse Düzen>Görüntülenecek BF Kitapları yazısı seçilerek bu işte kullanılacak kitaplar işaretlenebilir.

 Ana kitaplardan poz eklerken sol alttaki Birim Fiyat Yılı bilgisi, bulunulan iş için tanımlanmış yıl olup istenilirse kullanıcı tarafından geçici olarak değiştirilebilir.

 clip0184

 Sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır.

 Bulunulan menüye bağlı olarak poz penceresi için 3 temel olanak vardır;

 _Bullet İşin Birim Fiyatı Kitabı; kullanıcı tarafından kaydedilen pozlar burada saklanır.

 _Bullet Kurumların (Ana) Birim Fiyat Kitapları; 12 kuruma ait birim fiyat pozları buradadır.

 _Bullet Benim Kitaplarım; kullanıcının farklı iş'lerinde de kullanabilmek üzere oluşturduğu veya diğer kitaplardan seçtiği pozların bulunduğu dosyadır.

 Hakediş için açılmış bir dosyanın metraj, yeşil defter gibi miktar girilebilen menülerinde sadece Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde listelenen çalışılan iş grubuna ait pozlar seçilebilir. Hakedişte kullanılacak pozlar, Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde ilgili iş grubuna girilmiş olmalıdır.

 clip0018 düğmesi tıklatılarak gelen ilk pencere hangisi ise orada poz seçimi yapılabilir. Listede istenen poz çift tıklatılarak ilgili pencereye aktarılır.

 Poz pencerelerinde istenen poz no'ya oklarla ulaşmak yerine, poz no alanındayken pozun bilinen ilk bir-iki karakterini yazmak yeterlidir. Program, aramayı sürdürdüğü halde yaklaşık 10 saniye yazılan ilk karakterden sonra yeni yazılacakları bekler. Söz gelimi beton pozların 16 ile başladığı biliniyorsa, poz no alanındayken 16 yazmakla 16 ile başlayan ilk poza ulaşılır. Burada yazılan karakterle başlayan bir sonraki (Ctrl+Enter) ve bir önceki (Ctrl+Shift+Enter) pozu bulmak da olanaklıdır.

 Böylece aranılan poz no'ya ya da çok yakınına gelinir. Okları kullanarak tam üzerine ulaşıp çift tıklatmak veya Enter tuşuna basmak bu pozu gelinen çalışma sayfasına aktarır.

 clip0856 kutusu işaretlenirse gelişmişi bir arama seçeneği görüntülenir.

 Poz eklenen pencerelerde tüm alanlarda aramayı anlatan ilgili bölüme bakınız.

 Poz ve Analiz Aramak (Poz ve Analiz Eklerken)

 Üzerinde bulunulan bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanılır.

 Montaj veya /Demontaj Pozu eklemek için ilgili yer işaretlenmelidir.

 clip0602

 Montaj veya /Demontaj Pozu eklemenin bir yolu da eklenecek tesisat pozu üstünde sağ tıklama ile gelen seçenekleri kullanmaktır.

 Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya clip0179 düğmesinin tıklatılması gerekir.

 Sağ bölüme eklenilen pozlardan vazgeçilmesi gerektiğinde clip0606 düğmesi kullanılır. Bu işlem eklenilen pozları eklendiği yerden çıkarır. Bu işlemin sadece son açılan ekleme penceresinde eklenilenleri geri aldığına dikkat edilmelidir.

 Önceki yıllarda olduğu halde kaldırılan poz ve analizlerin de görüntülenip kullanılabilmesi için Güncel Olmayanlar kutusunu işaretlemek yeterlidir.

 

İşaretleme (Seçme)

 Çok sayıda pozu aynı anda ekleyebilmek için seçilmeleri (işaretlenmeleri) gerekir. İşaretleme seçenekleri Excel'de olduğu gibidir. İşaretlenen pozları sağ pencereye kopyalamak için; işaretli alan üzerinde tıklatılıp -bırakılmadan- sağdaki alana sürüklenir ve fare clip0356 işaretine dönüştüğünde bırakılır. Taranmış poz satırlarının başında bulunan kutular koyu renkli olur.

 _Bullet Fare, bazı pencerelerde tıklatıp tarayarak satırları işaretleyebilir. Bu özelliği belirtmek için farenin şekli böyle pencerelerde kendiliğinden değişerek clip0357 şeklini alır.

 

 _Bullet Yeni Poz Numaraları Nasıl Kullanılır?

 _Bullet Poz ve Analiz Aramak (Poz ve Analiz Eklerken)

 _Bullet Bulunulan Tabloda Arama Yapmak

 _Bullet Yeni Poz Oluşturmak

 _Bullet Montaj Pozu Eklemek

 _Bullet Demontaj Pozu Eklemek

 

Adil Kullanım Hakkında Notlar:

_Bullet Yazılımın kurulum veya güncellenmesi ile elde edilen poz, birim fiyat, yapım şartı, endeks vb. gibi içerikler ürüne ait dokümanlarda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz.

_Bullet Yazılımın ürün açıklamalarında belirtilen amaçlar dışında kullanılması adil kullanım hakkının ihlalidir.

_Bullet Adil kullanım hakkı, uygulamada rastlanabilecek bir yaklaşık maliyet ve hakediş dosyasının en fazla değerleriyle sınırlıdır. (Örnek vermek gerekirse, Poz Ekle'me pencerelerinde 10 adetten fazla poz bir kerede eklenemez, ... gibi)

_Bullet Poz eklenilen pencerelerde bu yönde bir uyarı ile karşılaştığınızda, işlemin adil kullanım hakkının ihlali olmadığını düşünüyorsanız lütfen Oska'ya başvurunuz.