Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Kopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

Return to chapter overview

 Mahaller ve İş Gruplu olmak üzere Metrajlar, Demir Metrajı, Profil Metrajı ve Tesisat Metrajı pencerelerinde ve bunların cetvellerinde aşağıdaki kısayollar kullanılabilir.

 

Ctrl+Z, Yazılanları/girilenleri geri alır

Ctrl+G, Son silinenleri (bir poza bağlı satır veya pozları) seçerek geri alır

Ctrl+C, Cetveldeki seçili satırları kopyalama (panoya kaydetme) (Poz listelerinde çalışmaz, cetvellerde çalışır) Böylece kopyalanan hücreler program dışındaki Word, Excel gibi farklı ortamlara da yapıştırılabilir.

Ctrl+X, Seçili satırları silme ve panoya kaydeder

Ctrl+V, Panodaki satırları aynı tür başka bir cetvele yapıştırır (Poz listelerinde çalışmaz, cetvellerde çalışır)

Ctrl+V, Pano boşsa, yani program açıldıktan sonra henüz cetvel ekranlarında Ctrl+C veya Ctrl+X ile panoya bir kayıt yapılmamışsa, Office'de veya sütunlarda kopyalananları bulunulan cetvele yapıştırır

Ctrl+P, Cetvelde iken panodaki satırları gösterme, seçerek yapıştırır (Poz listelerinde çalışmaz, cetvellerde çalışır)

Ctrl+Del, Satır siler

Shift+Del, Cetvellerde işaretli hücrelerin içini boşaltır

 

 Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresinde;

 

Ctrl+Z, Yazılanları/girilenleri geri alır

Ctrl+G, Son silinenleri seçerek geri alır

Ctrl+Del, Satır siler

Shift+Del, Cetvellerde işaretli hücrelerin içini boşaltır

 

Geri Dön