Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

Return to chapter overview

 Bir iş dosyasında çalıştıktan sonra bir pozun yanlış kullanıldığı, onun yerine başka bir poz kullanılması gerektiği anlaşılabilir. İşte bu sorunun kolay çözümü için bir çok pencereye Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme seçeneği eklenmiştir.

 

 _Bullet Düzen>Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme yazısını tıklatın.                

 

 clip0022        

 

 _Bullet Gelen pencerede değiştirilecek (eski) pozun bilgileri görünür. İstenirse nerelerde kullanıldığı da izlenebilir.

 

 _Bullet Poz Seç ile mevcut pozun yerini almasını istediğiniz yeni pozu seçin. Bu pencere kaldırılan bir pozu başka bir poz ile değiştirmek için açılmışsa ve kaldırılan pozun yerine kullanılabilecek benzer bir poz bulunursa clip0798 kutusu görünür olur. Kullanıcı buradan da seçim yapabilir.

 

 _Bullet Değiştirilmesini istediğiniz yerleri işaretleyin.

 

 clip0023

 

 _Bullet Yeni pozun önceden bazı yerlerde kullanılmış olması sorun yaratacağı için işaretlenen yerde mevcut olup olmadığı kontrol edilir ve kullanıcı örnek resimde olduğu gibi uyarılır. Bu durumda ilgili seçeneğin işaretlenebilmesi de engellenir. Kısaca yeni seçilen pozun önceden kullanıldığı yerlerde değiştirilememesi gerektiği açıktır.

 

 clip0530Bu uyarı işareti tıklatılarak nerelerde kullanıldığı da izlenebilir.

 

 _Bullet Uygula ile işlemi başlatın.

 

 _Bullet Gelen uyarı penceresinde Evet ile işlemi tamamlayın.