İşlenebilirlik Zammı Alan Poz Oluşturmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

İşlenebilirlik Zammı Alan Poz Oluşturmak

Return to chapter overview

 Bilindiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ve KGM Tarihi Köprüler'in birim fiyatlarında bazı pozlar için işlenebilirlik zammı öngörülmektedir.

 

 İşlenebilirlik zammı alan pozlar ve uygulama esasları ilgili birim fiyat kitaplarında ilan edilmektedir.

 

 Bu esaslara uygun poz üretme işlemleri İşin Birim Fiyatları penceresinde yapılır.

 

 _Bullet Düzen>İşlenebilirlik Zammı Alan Pozlar'a tıklayın.

 

 clip0651        

 

 _Bullet İşlenebilirlik Zammı Alan Pozlar penceresinde Listeden Seç ile gelen listeden işlenebilirlik zammı uygulayacağınız pozları çift tıklatıp seçin.

 

 _Bullet Listede olmayan bir poza uygulama yapmak için Düzen>Poz Ekle düğmesinden yararlanın.

 

 _Bullet Eklenmiş pozların her biri için Ocak Seç düğmesini kullanarak kayıtlı ocaklardan seçim yapın.

 

 _Bullet İstenirse Ocak adı, evsaf ve sertlik bilgilerinin elle de girilebileceğine dikkat edin.

 

 clip0653

 _Bullet Gerekli olduğunda clip0301kutusunu işaretleyip çalışın.

 

 _Bullet Program üreteceği yeni pozu bilgi için görüntüler. Yeni poz no, yararlanılan poza sıra numarası ve /..S ekleyerek oluşturur. Sıra numarası her bir dosyada sıfırdan başlayarak, üretilen poz sayısını bir arttırarak oluşur. Kullanıcı isterse bölme (/) işaretinden sonrasını "S" harfinin yerine elle de giriş yapabilir.

 

 _Bullet Gonder ile işlemi tamamlayın.

 

 _Bullet Yeni pozlar oluşturulduklarında İşin Analizleri'ne de gönderilirler.

 clip0656

 

 _Bullet Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap özelliğini kullanarak birden çok poza aynı bilgiler uygulanabilir.

 

 _Bullet Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir (Seçililerin) seçeneği ile yıl fiyatları değiştirilebilir.

 

Geri Dön