Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Pursantaj Cetveli Yazdırmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Pursantaj Cetveli >

Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Pursantaj Cetveli Yazdırmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi program, yazdırma işlemini yaparken önceden tanımlanmış formları kullanır. Ancak kullanıcıya kolay ulaşabileceği bir esneklik sağlamak için bazı pencerelerde Yazdır (Şablondan) seçeneği vardır.

 Pursantaj Cetveli (Şablondan) yazısı ile gelen yazdırma seçeneği, kullanıcının Şablonlarım menüsünde düzenleyeceği formu esas alarak çalışır.

 

 Uyarı:

 1- Pozların yüzdeleri (pursantajlar) poz tutarının (FiyatxMiktar) yuvarlanmadan toplama bölünmesiyle hesaplanır.

 Yani şu formülle hesaplanır:

 Yüzde (pursantaj)=100*[(Pozun_Birim_Fiyatı)*(Pozun_Miktarı)/(Toplam_Tutar)]

 Böylece olası yüzde hatalarından kurtulunmuş olunur.

 2- Hesaplanan yüzdelerde (pursantajlarda) virgülden sonra hane sınırlaması olmadığı halde estetik kaygılarla bazı ekran ve yazıcılarda iş kalemlerinde 6 hane, iş gruplarında 4 hane gösterilmektedir.

Geri Dön