Pozu Analizli/Tesisat/Rayiç veya Fiyat Pozu Olarak Belirlemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Pozu Analizli/Tesisat/Rayiç veya Fiyat Pozu Olarak Belirlemek

Return to chapter overview

 _Bullet İşin Birim Fiyatları penceresinde türünü belirlemek veya değiştirmek istediğiniz pozları işaretleyin.

 

 _Bullet Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir (Seçililerin)>Pozun Tipi>Analizli/Tesisat/Rayiç/Fiyat Pozu Yap yazısından uygun olanını tıklatın.

 

Burada pozun Rayiç/Analiz/Tesisat ve Fiyat pozu seçeneklerinden hangisi olduğunun belirlenmesi özellikle aşırı düşük sorgulamasında büyük önem taşır.

Analizli Poz: Fiyatı bir veya daha fazla girdiden (rayiçten) oluşan pozlara analizli poz denir. Ayrıca kaydedilen yeni bir poza analizli demek için pozun çalışılan iş dosyasındaki İşin Analizleri menüsünde analizinin de hazırlanmış olması gerekir. Bu nedenle yeni bir analizli pozu İşin Analizleri’nde ekleyip orada analizini de yapmanız en doğru yoldur. Oluşturacağınız yeni pozun fiyatı tek bir proforma, fatura, ... vb. ile buna ekleyeceğiniz kârdan oluşsa bile bu fatura veya proformaya Fat-01, Fat-02, ... şeklinde poz numarası verip onu girdi olarak kullanarak analiz yapmalısınız. Birim fiyatı analizden bulunan pozları Analizli Poz olarak belirleyiniz.

Tesisat Pozu: Tesisat pozlarının fiyatı malzeme ve montaj olmak üzere iki bedelin toplamından oluşmalıdır. Oluşturduğunuz yeni pozların fiyatı malzeme ve montaj olmak üzere iki değerin toplamından oluşuyorsa Tesisat Poz olarak belirleyiniz.

Fiyat Pozu: Fiyat pozu olması için herhangi bir girdi içermemesi, maliyet fiyatına kâr eklenerek fiyatı bulunan bir poz olması gerekir. Oluşturduğunuz yeni pozun fiyatı tek bir proforma, fatura, ... vb. ile buna ekleyeceğiniz kârdan oluşuyorsa Fiyat Pozu olarak belirlenebilir. Ancak bu poz yaklaşık maliyet cetvelinde kullanılır ve aşırı düşük sorgulaması yapılacak duruma düşerse, herhangi bir girdi içermediği için, sorun yaratabilir.

Rayiç Pozu: Doğrudan kullanılmayıp analizli imalat pozlarının girdisi olan ve kâr içermeyen kalemlerdir. Oluşturduğunuz yeni poz tek başına bir girdi ise ve bu pozu sadece bir analizli pozun girdisi olarak kullanacaksanız Rayiç Pozu olarak belirleyiniz. Aşırı düşük sorgulaması yapılacak işlerde, herhangi bir girdi içermediği için, rayiç veya fiyat pozları yaklaşık maliyet cetvelinde kullanılmamalıdır.

 

 _Bullet Seçtiğiniz pozların türünün değiştiğini gözleyin. Bunun için Süzme İşlemleri>Tipine Göre Göster seçeneğinden yararlanın.

 

 clip0503

 

 _Bullet Anlatılan bu işlemler poz üzerinde çift tıklatılıp gelen Poz Oluştur penceresinde de yapılabilir.

 

 

 Notlar:

 1- Nakliye pozları penceresinde hesaplanıp buraya gönderilen pozlar Fiyat Pozu olarak atanırlar.

 2- İşin Analizleri dosyasında bulunan pozlar kendiliğinden Analizli Poz olurlar.

 3- Bir poz yukarıda anlatılan Analizli/Tesisat/Fiyat/Rayiç poz tiplerinden yalnızca biri olabilir, aynı anda birden çok tipte tanımlanamaz. Ancak yine poz tipi olarak tanımlandığı için aynı listede olan Enterpolasyonlu/İlişkilendirilmiş/Döviz diye seçenekler de vardır.

 

Geri Dön