Pozları Ana Kitaplarda Araştırmak-Yenilemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Pozları Ana Kitaplarda Araştırmak-Yenilemek

Return to chapter overview

 İşin Birim Fiyatları'nda bulunan tüm pozların hangi ana kitaba ait oldukları yeniden araştırılıp bilgileri bulunan kitaplardan yenilenebilir.

 

 _Bullet Düzen>Pozları Ana Kitaplarda Araştır-Yenile yazısını tıklatın.

 

 clip0657

 

 Burada, bir poz kitapta bulunduğunda yenilenecek bilgileri belirtilmiştir. Pozun birim fiyatının yenilenmesi ile yenilenecek birim fiyat yılı kullanıcının isteğine bağlıdır.

 

 Araştırılacak pozlar için kullanıcıya bırakılmış iki seçenek vardır: tüm pozlar veya henüz bir ana kitaba bağlı olmayan pozlar.

 

 _Bullet Seçiminizi yapın ve İleri'yi tıklatın.

 

 clip0658

 

 Program, birkaç saniyelik işlem süresinde pozları bulduğu ana kitaba bağlar ve duruma göre yukarıdakine benzer bir pencere oluşturur.

 

 Birden fazla sayıda kitapta bulunan pozlar Seçim Gerektirenler sekmesi altında toplanmışlardır. Pozun bu kitaplardan hangisine atandığı Tercih Edilen Kitap sütununda belirtilmiştir. Sağ penceredeki Diğer Kitaplar sütununda ise pozun bulunduğu diğer kitaplar gösterilmiştir. Bu kitap adı üzerinde durup clip0659 düğmesine tıklatılırsa bu seçim ilgili poza atanır ve o poz soldaki listeden kaybolur.

 

 _Bullet Seçim gerektiren pozları Değiştir düğmesi ile istediğiniz kitaba bağlayın.

 

 _Bullet Ana Kitaplarda Olmayanlar sekmesindekiler özel pozlarınız veya kullanımdan kaldırılan (güncel olmayan) kurum pozlarıdırlar.

 

Geri Dön