İş Programı ve Ödenek Dilimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

İş Programı ve Ödenek Dilimi

Return to chapter overview

 Fiyat farkı verilen işlerde, hesaplamalar kararname gereği aylık iş programına (ödeneğe) göre yapılacağından, aylık iş programı tutarları mutlaka doldurulmalıdır.

 

 Fiyat farkı hesabında, aylık iş programının gerçekleşmelerini dikkate almak fiyat farkı kararnamesi gereğidir. Buna rağmen bunlar göz önüne alınmadan hesaplama yapılmak istenirse ilgili kutu işaretlenmelidir.

 

 Bu seçenekle çalışılsa bile, harcamaların kontrolü (ödeneğin aşılmasının kontrolü için) için en azından yıllık ödeneğin girilmesi şarttır.

 

 Fiyat farkları ödeneğe dâhil edilmeden çalışılıyorsa, program aylık ödenek dilimlerini sadece yapılan iş tutarını (fiyat farkına esas tutarı) kullanarak doldurur.

 

Geri Dön