Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri

Return to chapter overview

 Bunlar Yapım İşleri için şöyledir;

 

 a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 b1: Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 b2: Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 b3: Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 b4: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 b5: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,

 

 c: Makine ve ekipmana ait amortismanın oranını temsil eden sabit katsayıyı,

ifade eder.

 

a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire (1.00) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.

 

Geri Dön