Yeşil Defterde Araya Satır Eklemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Yeşil Defterde Araya Satır Eklemek

Return to chapter overview

 _Bullet clip0062 düğmesini tıklatın. Yeşil Defter Kayıt penceresi açılır.

 

 _Bullet Açılan pencerede satır ekleyeceğiniz yeri tıklatın.

 

 _Bullet Duzen düğmesini tıklatın ve açılan listeden Araya Satır Ekle'yi tıklatın.

 

Geri Dön