Yeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Yeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek

Return to chapter overview

 _Bullet İş Grubu'nuzun ihzarat grubu olduğunu gözleyin, değilse ihzarat iş grubunu seçin.

 

 _Bullet İhzaratı olan pozları clip0018 düğmesine tıklayıp seçin.

 

 _Bullet Poz üzerinde çift tıklatın veya clip0062 düğmesini tıklatın. Yeşil Defter Kayıt penceresi açılır.

 

 _Bullet Poz No, miktar gireceğiniz değilse clip0063 ve clip0064düğmeleri ile değiştirin.

 

 _Bullet clip0065 ile kayıt satırı açın.

 

 _Bullet Açıklama ve Miktar bilgilerini girin.

 

 _Bullet clip0065 düğmesine basmadan sık kullandığınız açıklamayı Satır Açıklaması hücresine yazarsanız, yeni satır verdiğiniz açıklama ile yazılır.

 

 _Bullet Diğer ihzarat pozlarınızın miktarlarını da girin.

 

Geri Dön