Yeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Yeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek

Return to chapter overview

 _Bullet Yeşil Defter Girişi penceresinde miktar gireceğiniz poz üzerinde çift tıklatın veya clip0062 düğmesini tıklatın. Yeşil Defter Kayıt penceresi açılır.

 

 _Bullet Bulunulan poza ait; Sözleşmedeki Miktar, Geçen Hakediş Sonuna Kadar yapılmış miktarı, bu yıl içinde önceki hakedişe kadar yapılan miktarı, bu hakediş dâhil Bu Yıl Toplamı ile işin başından beri yapılan Bu Hakediş Dâhil Toplamı bilgileri görüntülenir.

 

 _Bullet Görünen poz no, miktar gireceğiniz poz değilse clip0063 ve clip0064 düğmeleri ile değiştirin.

 

 _Bullet clip0065 ile kayıt satırı açın.

 

 _Bullet Açıklama ve Miktar bilgilerini girin.

 

 _Bullet clip0065 düğmesine basmadan sık kullandığınız açıklamayı Satır Açıklaması hücresine yazarsanız, yeni satır verdiğiniz açıklama ile yazılır.

 

 _Bullet Diğer pozlarınızın miktarlarını da girin.

 

Geri Dön