TOKİ Blok ve Kat Metrajını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > TOKİ-Blok ve Kat Metrajları >

TOKİ Blok ve Kat Metrajını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Burada ilk sekme İcmal'de Görünecek Blok Bilgileri sekmesidir. İcmal'de Görünecek Blok Bilgileri sekmesinde blok alanının hangi iş grubunda görünmesi isteniyorsa ilgili kutu işaretlenir.

 clip0086

 _Bullet clip0085 düğmesine tıklayıp işlemi bitirin.

 _Bullet İkinci sekme olan Poz Listesi sekmesinde pozların toplam miktarları ve hangi iş grubuna gönderilecekleri listelenir.

Geri Dön