TOKİ Blok ve Kat Metrajını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek için Eşleştirme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > TOKİ-Blok ve Kat Metrajları >

TOKİ Blok ve Kat Metrajını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek için Eşleştirme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Blok ve katlara ait metraj icmalini yaklaşık maliyet cetveline göndermek için clip0085 düğmesini tıklatın.

 Yaklaşık Maliyet'e Gönder düğmesi ile yapılmış metrajlar gönderilebilir. Ancak gönderme işleminin yapılabilmesi için her bir bloktaki metraj pozlarının hangi iş grubuna gönderileceği belirlenmiş olmalıdır.

 Hangi blokların hangi iş grubuna aktarılacağı Eşleşme penceresinde yapılır. Burada yer alan iş grupları ile bloklar sürükle bırak yapılarak eşleştirilir.

 Eşleştirmenin bir kez yapılması yeterlidir.

 _Bullet İleri ile Yaklaşık Maliyete Gönder penceresine ulaşın.

Geri Dön