Kabul Belgeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metin Belgeleri >

Kabul Belgeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kısmi ve Geçici Kabul Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Gerekli bilgileri doldurarak Geçici Kabul Talebi, Geçici Kabul Teklif Belgesi ve Geçici Kabul Tutanağı gibi belgeleri hazırlayabilir ve yazdırabilirsiniz.

 Kesin Kabul Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. * ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 Gerekli bilgileri doldurarak Kesin Kabul Talebi, Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Tutanağı gibi belgeleri hazırlayabilir ve yazdırabilirsiniz.