Ödemeler İcmali

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kesin Hesap İşlemleri >

Ödemeler İcmali

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kesin Hesap Ödemeler İcmali istenen ayrıntıda hazırlanıp yazdırılır.

 Buradaki bilgilerin her bir ara hakedişin kapağından alındığını gözleyin.