Hızlı Maliyet Hesaplamak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Pursantajdan Maliyet ve Miktar Bulma >

Hızlı Maliyet Hesaplamak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Hızlı Maliyet Hesapla düğmesini tıklatın.

 clip0449

 _Bullet Maliyet hesabında esas aldığınız iş kaleminin birim fiyatını girin.

 _Bullet Aynı iş kaleminin tutara göre yüzdesini (pursantajını) girin.

 _Bullet İş kaleminin miktarını girin.

 _Bullet İş kaleminin yüzdesini toplam maliyete göre mi, iş grubunun maliyetine göre mi girdiğinizi belirtin.

 _Bullet İleri ile yeni pencereye ulaşın.

 clip0450

 _Bullet Yüzdeyi iş grubuna göre girmişseniz esas aldığınız grubun toplam maliyete göre yüzdesini girin.

 _Bullet Girdiğiniz bilgilere göre hesaplanan toplam (tahmini) maliyeti hesaplanmış olarak hazırdır.

 Hesaplama şekli şöyledir:

 Pursantaj işin toplamına göre girilmişse;

 Hesaplanan Maliyet= (İş_kaleminin_miktarı x birim_fiyatı)x(100/yüzdesi)

 Pursantaj iş grubunun tutarına göre girilmişse;

 Hesaplanan Maliyet= (İş_kaleminin_miktarı x birim_fiyatı)x(100/yüzdesi)x (100/Grubun_yüzdesi)

       Geri Dön